ചുമ്പന സമരം : വിജയികളും പരാജിതരും

രാഹുല്‌ പശുപാലന്റെയും കൂട്ടാളികളുടെയും അറസ്റ്റോടെ മറവിയുടെ വക്കില്‌ നിന്നും ചുമ്പന സമരം വീണ്ടും മലയാളികളുടെ ചര‍്ച്ചാവിഷയം ആയി തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഫേസ്ബുക്കും വാട്ട്സ് ആപ്പും പോലുള്ള ഇടങ്ങളില് എല്ലാം ഇരു കൂട്ടരും സദാചാരവാദികളും ചുമ്പന സമരക്കാരും വിജയം തങ്ങളുടെതാണ് എന്ന് ആവര‍്ത്തിച്ച് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സദാചാരവാദികള് ചുമ്പന സമരക്കാരെ പെണ്വാണിഭക്കാരും ഭാര‍്യയെ വില്ക്കുന്നവരും ആക്കുംപോള്, ചുമ്പന സമരത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവര‍്ക്ക് തങ്ങളെ അനുകൂലിക്കാത്തവര‍് മുഴുവന‍് ഒളിഞ്ഞു നോട്ടക്കാരും ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യം നേരിടുന്നവരും ആണ്. വേറെ ഏത് സ‌മരത്തിലും എന്ന പോലെ ഇവിടെയും തങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ലാത്തവര‍് തങ്ങളുടെ എതിര‍് ചേരിയില് ആണ് ഇരു കൂട്ടര‍്ക്കും. ഇവിടെ വിജയ പരാജയങ്ങളുടെ ഒരു കണക്കെടുപ്പ് രസകരം ആയിരിക്കും.

ഡൗണ് ടൗണ്

കോഴിക്കോട് ആരും അധികം അറിയാതെ കിടന്ന ഒരു സാധാരണ കട ഇന്നു ഇന്ത്യ മുഴുവന‍് അറിയപ്പെടാന‍് ഉടമസ്ഥര‍്ക്ക് ഒരു രൂപ പോലും ചിലവ് വന്നില്ല എന്നത് ഡൗണ് റ്റൌണിനെ വിജയികളുടെ ലിസ്റ്റില് പെടുത്തുന്നു. ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തില് ഇതുപോലുള്ള ആരോപണങ്ങളുടെ പേരില് തകര‍്ക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനത്തിനും ലഭിക്കാത്ത സൗഭാഗ്യം ആണ് അത്. ഒന്നോ രണ്ടൊ കിലോമീറ്റര‍് ചുറ്റളവില് തന്നെ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങള് ഒരുപാട് ഉണ്ട് താനും. ഒരുപക്ഷെ യുവമോര‍്ച്ചക്ക് പകരം വേറെ എതെങ്കിലും സംഘടന ആയിരുന്നു എങ്കില് ഒരു കോളം ന‍്യൂസില് ഒതുങ്ങുമായിരുന്നു ഡൗണ് ടൗണ് . അനാശാസ്യം നടന്നിട്ടുണ്ടോ അതില് പ്രായപൂര‍്ത്തി ആവാത്ത പെണ്കുട്ടികള് ഉള്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടൊ എന്നിവ അന‍്വേഷണ പരിധിക്ക് പുറത്ത് ആയതും അവരുടെ വിജയം ആയി ഞാന‍് കണക്കാക്കുന്നു.

യുവമോര‍്ച്ച

ഇവിടെ പ്രതി സ്ഥാനത്ത് ആണെങ്കിലും ഞാന‍് യുവമോര‍്ച്ചയെയും വിജയികളുടെ പട്ടികയില് തന്നെ ആണ് പെടുത്തുന്നത്. കാരണം വളരെ ലളിതമാണ്. ഡി വൈ എഫ് ഐ ആയാലും യുവമോര‍്ച്ച ആയാലും ഇത്തരം തല്ലിത്തകര‍്ക്കലിന‍് ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളു. അത് ശക്തിപ്രകടനം ആണ്. അനാശാസ്യം ആരോപിച്ച് കടകള് തല്ലിത്തകര‍്ക്കുന്നവര‍് ആരും തന്നെ ഇത്തരം കേസുകളില് പിടിക്കപ്പെടുന്ന സ്വന്തം നേതാക്കളെ കൈകാര‍്യം ചെയ്യാറില്ല. യുവ മോര‍്ച്ച തങ്ങളുടെ വരവറിയിച്ചു എന്ന് തന്നെ ആണ് എന്റെ വിശ്വാസം.

ബി ജെ പി

കിസ്സ് ഓഫ് ലവ് ബി ജെ പി യെ ലക്ഷ്യമാക്കി എറിഞ്ഞ ചൂണ്ട ആയിരുന്നു. അതില് കൊത്താതിരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി അവര‍് കാണിച്ചു. ബി ജെ പി യുടെ പ്രതികരണം മറിച്ചായിരുന്നു എങ്കില് ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാന‍് കെല്പ്പുള്ള ഒരു സമരമായി കിസ്സ് ഓഫ് ലവ് മാറുമായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ മറ്റ് സംഘടനകളും കുരുക്കില് പെട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനും കിസ്സ് ഓഫ് ലവ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതം ആണ് എന്ന് പറ്റിയ അവസരങ്ങളില് എല്ലാം വിളിച്ച് പറയാന‍് പറ്റിയതും ബി ജെ പിക്ക് വിജയികളുടെ നിരയില് സ്ഥാനം നേടി കൊടുക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പില് കോഴിക്കോട് മൂന്ന് സീറ്റ് നേടി ബി ജെ പി ജില്ലയില് കൂടുതല് ശക്തരാവുകയും ചെയ്തു.

ഹനുമാന‍് സേന & മറ്റ് ഹിന‍്ദു സംഘടനകള്

അങ്ങനെ ഒരു സംഘടന ഉണ്ട് എന്നത് പലര‍്ക്കും ഒരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു. തങ്ങള്ക്ക് അയച്ച് കിട്ടിയ പഴങ്ങള് പാവപ്പെട്ടവര‍്ക്ക് വിതരണം ചെയ്ത് കിസ്സ് ഓഫ് ലവ് നെതിരെ ഒരു ഗോള് അടിക്കാനും അവര‍്ക്കായി. എന്നാല് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സംസ്കാരത്തിനു” വരും നാളുകളില് അധികം ആരാധകര‍് ഉണ്ടാവാന‍് സാദ്യത ഇല്ല എന്നത് കൊണ്ട് അവരെ പരാജയപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റില് ഉള്പ്പെടുത്തുന്നു.

മുസ്ലീം സംഘടനകള്

എസ് ഡി പി ഐ ഉള്പ്പടെ ഉള്ള സംഘടനകള് കൊച്ചിയില് കിസ്സ് ഓഫ് ലവിനെതിരെ സംഘടിച്ചെത്തിയിരുന്നു. ഇത് തങ്ങള്ക്ക് എതിരെ അല്ല എന്നു മനസിലാക്കി വരുമ്പോഴെക്കും വൈകിയിരുന്നു. പിന്നീടുള്ള സമരങ്ങളില് നിന്നും പിന‍്വാങ്ങിയെങ്കിലും എതിര‍് ചേരിയില് ഉള്ള ഹിന‍്ദു സംഘടനകള്ക്ക് രക്ഷപ്പെടാന‍് ഉള്ള പഴുത് ഒരുക്കി നല്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ പരാജയപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തില്‍ ആണ് പെടുത്തുന്നത്.

കോണ്ഗ്രെസ്സ്

കോണ്ഗ്രെസ്സ് ഇതിലേക്ക് വന്നത് തന്നെ പരാജിതര‍് ആയിട്ട് ആയിരുന്നു. കാരണം സ്വന്തം ചാനല് ആയിരുന്നു അനാശാസ്യംനടക്കുന്നു എന്ന വാര‍്ത്ത പുറത്ത് വിട്ടത്. വി ടി ബല്റാമിനെ പോലെ ഉള്ള നേതാക്കന‍്മാര‍് പിന്തുണ കൊടുക്കാന‍് ഒക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും കെ എസ് യു എറണാകുളം യൂണിറ്റ് എതിര‍്പ്പുമായി വന്നതും പിന്തുണച്ചവര‍് പോലും ഇത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനു എതിര‍് ഒക്കെ ആണ് പക്ഷെ ഫാസിസത്തിനു എതിരെ ഉള്ള സമരം ആയത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും പിന്തുണക്കണം എന്ന രീതിയില് വന്നതും കോണ്ഗ്രെസ്സിന‍് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണം ഒന്നും ചെയ്തില്ല. പരാജിതരുടെ നിരയില് കോണ്ഗ്രെസ്സ് മുന‍്നിരയില് ആണ് എന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

സി പി ഐ (എം), അവരുടെ യുവജന സംഘടനകള്

തിരഞ്ഞെടുപ്പില് മികച്ച വിജയം നേടിയതിന‍് ശേഷവും ഞാന‍് ഇവരെ പരാജിതരുടെ നിരയില് പെടുത്തുന്നതിനു ചില കാരണങ്ങള് ഉണ്ട്. ഒന്നാമത് അണികളുടെ പൊതുബോധത്തിനു എതിരായിരുന്നു സമരമാര‍്ഗം. മാസങ്ങള്ക്ക് മുന‍്പെ വ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെ പറ്റിയും ഉണ്ണിത്താനെ പറ്റിയും പൊതുശൗചാലയത്തില് കാണുന്നതിനെക്കാള് നിലവാരം കുറഞ്ഞ സാഹിത്യം എഴുതി തള്ളിയിരുന്ന അണികള് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം മാനസാന്തരപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കാന‍് എനിക്ക് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ട്. ആ പൊതുബോധത്തില് ഊന്നിയുള്ള പ്രതികരണം തന്നെ ആയിരുന്നു പിണറായി ഉള്പ്പെടെ ഉള്ളവരില് നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും. രണ്ടാമത്തെ കാരണം, സി പി ഐ എമ്മിനെ കാലാകാലങ്ങളായി പിന്തുണച്ചിരുന്ന ഹിന‍്ദു വിഭാഗങ്ങള് അവരില് നിന്നും അകലാന‍് തുടങ്ങിയത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ആണ് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ശക്തമായ ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരവും സമസ്ത ഉള്പ്പെടെ ഉള്ള മുസ്ലീം സംഘടനകളുടെ പിന്തുണയും ഉണ്ടായിട്ടും സി പി ഐ എം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തൂത്ത് വാരാഞ്ഞത്. മൂന്നാമത് ഞാന‍് കാണുന്നത് സി പി ഐ എമ്മും പോഷക സംഘടനകളും സമരത്തിനു മുന‍്പും സമരം നടക്കുംപോളും ഉള്പ്പെട്ടിട്ടുള്ള സദാചാര കേസുകള് ആണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇരയും വേട്ടക്കാരനും ഒരുമിച്ച് ആവുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

കിസ്സ് ഓഫ് ലവ്

സദാചാര പോലീസിങ്ങിനു എതിരെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആണ് തുടങ്ങിയത് എങ്കിലും കിസ്സ് ഓഫ് ലവ് രാഷ്ട്രീയം വളരെ വ്യക്ത‌മായിരുന്നു. ബി ജെ പി തങ്ങള് കിസ്സ് ഓഫ് ലവിനെ എതിര‍്ക്കില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ അത് വഴിമുട്ടി. പിന്നീട് കിസ്സ് എഗൈന‍്സ്റ്റ് ഫാസിസം എന്ന പേരില് നടത്തിയും അര‍് എസ് എസ് ഹെഡ് കോട്ടേര‍്സിനു മുന‍്പില് സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചും ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ബി ജെ പി യും അര‍് എസ് എസ്സും വീണില്ല. മുസ്ലീം സംഘടനകളുടെയും കോണ്ഗ്രെസ്സ് ഉള്പ്പെടെ ഉള്ള രാഷ്ട്രീയ പാര‍്ട്ടികളുടെയും എതിര‍്പ്പും നേരിടേണ്ടി വന്നതോടെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ പറയാം. രാഹുല് പശുപാലന‍് അറസ്റ്റിലാവുകയും ചെയ്തതോടെ നില കൂടുതല് പരുങ്ങലിലായി. രാഹുല് പശുപാലന‍് എന്ന വ്യക്തി നടത്തിയ പെണ്വാണിഭം പിടിപ്പിച്ചത് തങ്ങളാണ് രാഹുല് പശുപാലന‍് അല്ല കിസ്സ് ഓഫ് ലവ് എന്നൊക്കെ പ്റയാമെങ്കിലും അത് മലയാളി പൊതുബോധത്തെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാന‍് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും. ഉത്തരേന്ത്യയില് ഉള്ള സ്ത്രീ വിരുദ്ധത കേരളത്തില് വരാതിരിക്കാനാണ് തങ്ങള് സമരം നടത്തിയത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ബസ്സില് കയറിയാല് എതിര‍് ലിംഗത്തില് പെട്ട വ്യക്തിയുടെ കൂടെ ഇരിക്കാന‍് പോലും മടി കാണിക്കുന്ന, ആറുമണിക്ക് വീട്ടില് കയറാത്ത പെണ്ണുങ്ങ്ള്ക്ക് മനോഹരമായ പേരുകള് നല്കുന്ന മലയാളികള് എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും എന്നത് കണ്ടറിയേണ്ടത് തന്നെ ആണ്. മാത്രമല്ല, രണ്ട് കാര‍്യങ്ങള് അപ്പോഴും തൊണ്ടയില് തടയും. ഒന്നാമത്തെത് രാഹുല് കിസ്സ് ഓഫ് ലവിനെ പല ചാനല് ചര‍്ച്ചകളിലും പ്രതിനിധീകരിച്ച വ്യക്തി ആണ്. അങ്ങനെ ഉള്ള ആള് പോലീസ് റെയിഡ് ഒഴിവാക്കാന‍് പോലും കിസ്സ് ഓഫ് ലവിന്റെ പേര‍് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെത് ഹിന‍്ദു സംഘടനാ പ്രവര‍്ത്തകരുടെ പേരില് രാഹുലിന്റെയും രശ്മിയുടെയും പ്രൊഫൈലില് തെറി വിളിച്ചത് പലതും (എല്ലാമല്ല) രാഹുലിന്റെ തന്നെ ഫേക് ഐ ഡി ആയിരുന്നു. അത് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങള്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചതും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും.

അറസ്റ്റിലായവര‍്

അവരെ വിജയികളുടെ നിരയില് പെടുത്താന‍് ആണ് എനിക്കിഷ്ടം. കാരണം രണ്ട് കൂട്ടരെ തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് ആയി ഉപയോഗിക്കാന‍് അവര‍്ക്കായി. പിന്നെ കേസ് അന‍്വേഷിക്കുന്ന ഐ ജിയെ മാറ്റിയതോടെ കേസ് എവിടെ ചെന്നെത്തും എന്ന് പറയാന‍് പറ്റില്ല. ഇത്തരം കേസുകളില് പെടുന്നവര‍്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന സെലിബ്രിറ്റി പരിവേഷം ഇവര‍്ക്കും ലഭിച്ചാല് ആ വിജയം കുറച്ച് കൂടെ ആധികാരികം ആവും.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s