ലിംഗായത്ത് മത പ്രഖ്യാപനവും കർണാടക രാഷ്ട്രീയവും

ഇത് വളരെ രസകരമായ ഒരു കളിയാണ്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ബി ജെ പി വെട്ടിൽ ആണ് എന്ന് തോന്നും എങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റിസൾട് വരുന്ന ദിവസമേ ആരാണ് സത്യത്തിൽ വെട്ടിൽ ആയത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റു. പരിഗണിക്കേണ്ട രണ്ടുമൂന്നു രസകരം ആയ കാര്യങ്ങൾ ,

ലിംഗായത്തുകൾ 17 ശതമാനം അല്ല വെറും പത്ത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയേ ഉള്ളു എന്നത് സിദ്ധരാമയ്യ തന്നെ 150 കോടി ചിലവിൽ നടത്തിയ ജാതി സെൻസസിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആധികമായില്ല. സ്വന്തം മന്ത്രിസഭയിലെ അടക്കം പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ ആ സെൻസെസ് മുക്കി.

ലിംഗായത്തിലെ വീരശൈവർ ഈ തീരുമാനത്തിൽ തൃപ്തരല്ല. കോൺഗ്രസിലെ തന്നെ വീരശൈവ നേതാക്കൾ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ലിംഗായത്തുകാരും വീരശൈവരും തെരുവിൽ ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ വക്കിൽ ആണ് പലയിടത്തും.

ലിംഗായത്തിൽ തന്നെ പലരും ഇത് കോൺഗ്രസ്ന്റെ ഇലക്ഷൻ നാടകം ആയി മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ബി ജെ പിക്ക് കുറച്ച് ലിംഗായത്ത് വോട്ടുകൾ നഷ്ടപ്പെടാം. പക്ഷെ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത കുറവാണു.

കോൺഗ്രസിന് ആന്റി ഹിന്ദു പാർട്ടി എന്ന പേര് ഇപ്പോഴേ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളെ വിഭജിക്കുന്ന പാർട്ടി എന്ന പേര് കൂടെ കിട്ടും. രാഹുൽ ഗാന്ധി വരെ അമ്പലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് സോഫ്റ്റ് ഹിന്ദുത്വത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ അത് എത്രമാത്രം ഗുണകരം ആകും എന്ന് കണ്ടറിയേണ്ടി വരും.

ലിംഗായത്ത് ഹിന്ദുക്കളിൽ സവർണ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവർ ആണ്. മാത്രമല്ല, 5 ശതമാനം സംവരണം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് താനും. അവർക്ക് ന്യൂനപക്ഷ പദവി മുസ്ലീങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ ഉള്ള മറ്റു ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുക്കും എന്നതും കാത്തിരുന്നു കാണേണ്ടതാണ്.

2013 അന്നത്തെ മൻമോഹൻ ഗവൺമെന്റ് തള്ളിയതാണ് ലിംഗായത്ത് മതം എന്ന ആവശ്യം. അത് വീണ്ടും ചർച്ചയാവും.

Advertisements
ലിംഗായത്ത് മത പ്രഖ്യാപനവും കർണാടക രാഷ്ട്രീയവും

The nice guy, The bad guy, and some unrelated news

“The media’s the most powerful entity on earth. They have the power to make the innocent guilty and to make the guilty innocent, and that’s power. Because they control the minds of the masses.” – Malcom X

Okay, Let’s meet the nice guy first.

Screen Shot 2017-03-25 at 5.31.15 PM

Yeah, maybe he is an ex-convict and a serial offender, but his neighborhood lady who hasn’t met him more than a couple of times thinks he is a nice guy.


Look, this guy had been to school and all.


Oh my God, am crying already.

Okay, let’s meet the bad guy now.

You may be wondering where Ramdev came from in this whole thing. I feel for you.

Who understands the Hindu fringe’s feelings better?


Ma nishada


1000 year old is a myth. 100 years old, heritage.


CM shouldn’t just go around banning things just because it’s illegal.


Can you believe that?


Just when you thought our animal love vanished right after the Jallikkattu. We support different animals in different states. We have a merit-based system for that too.

Enough of this negativity. Let’s read some totally unrelated news.


Is that enough?


Just because there is a law doesn’t give you the permission to enforce it. This guy doesn’t know how things work.


Fortunately, Bihar doesn’t have any pregnant lioness which eats only meat from illegal slaughterhouses. Also, not many eat kabab over there. Not at least till BJP wins election and forms Govt in the state.

One may feel it’s important to ask why half of UP’s slaughterhouse were illegal and how the state govt was ensuring the meat fed to people was healthy. But they should realize that those kababs were awesome even if it had a bit of anthrax on it.

The nice guy, The bad guy, and some unrelated news

Westminster attack: Why India should be worried

On Wednesday 22nd March 2017, a terrorist drove a vehicle into pedestrians on Westminster Bridge and people standing near the palace gates before fatally stabbing an unarmed police officer. The attacker was shot dead by another officer. At least four people, including the attacker, confirmed dead. At least 40 people were injured. The police believe the attacker was inspired by “international terrorism”. So far, British Police arrested 7 people linked to the attack. The attack followed the same pattern of Nice and Berlin attacks. It’s becoming evident day by day that the lone-wolf attacks are the new norm.It’s easy to execute, not much planning or training required, highly cost effective, No need for movement of people or explosives. A kitchen knife to a heavy truck can be used for the attack. Operatives can be radicalized and trained online. Most of the time, it’s hard for the intelligence agencies to track them. Israel has been dealing with it for so long. Now, Europe has started feeling the heat. India is not completely unfamiliar with the concept. In 2015, A Maharashtra constable was stabbed by a youth to avenge ‘Beef Ban’. Indian intelligence agencies have continuously warned against possible lone-wolf attacks. In counter-terrorism, Indian elite special forces are on par with any of the world’s best forces. But when it comes to these kinds of attacks, Indian cops lack training and experience compared to their western counterparts in dealing with armed assailants. And being comparatively densely populated, it’s easy to mount such an attack in India. To make matters worse, Islamic State chief Baghdadi ordered his foreign fighters to go back to their native. It’s believed that at least 73 Indians had joined ISIS. Which means, highly trained and radicalized youths who are capable of spreading the ideology may anytime return back to India. And there are self-radicalized youths and groups who pledge their allegiance to the terrorist organization.  As these people usually won’t get in touch with ISIS or any other terrorist groups, they will mostly be out of the radar of intelligence agencies. Also, agencies cannot rule out the possibility of local terrorist organizations tying up with ISIS. For instance, Lashkar-e-Taiba has sleeper cells across India, mostly in states like UP, Kerala and, Tamil Nadu. They can be mobilized without compromising the identity of the handlers.  In coming months, intelligence and policing agencies have to do an uphill task of identifying and deradicalising such potential terrorists. Considering the political climate, they cannot afford to make any mistake. A wrong person getting arrested will negate all the good work they have done and a failure in picking up someone before an attack will end up in disaster.

Westminster attack: Why India should be worried

Death of Democracy & Secularism

The victory of BJP in UP by a massive margin is in fact, is the death of democracy. Maybe BJP is the only party which democratically elects their leaders while Congress and SP chose nepotism, and AAP fires those who raise their voice against the Supreme Leader. Maybe Communism is a totalitarian ideology which wants a single party system, against the basic idea of democracy. But that is not a good enough reason to treat BJP as a democratic party and vote them to power. And look at the voting pattern. People across the caste line have voted for them. Aren’t they supposed to be divided by caste line and vote the party which we say is “their” party? Even Muslims voted for BJP. Can you believe that? Shouldn’t they hate a party which is a “Hindu” Nationalist Party? All Muslims – Shia, Bohra, Ahmadiyya – shouldn’t be hating the same people as Sunnis? Aren’t they suppose to vote those who the Imams and Mullahs ask them to vote? Why are they deciding to think for themselves? Haven’t we taught everyone whom should they hate? This is the biggest blow to the Democracy the way we know.

And all this happened because the secular votes got divided. There is always this problem with Secular voters. Whenever they see the symbol of parties like MIM, they will get confused. On the other hand, the non-secular Hindu votes got consolidated. Dalits, Thakur, Brahmin, OBC – everyone voted for Communal BJP. That’s mainly because of the communal polarization tactics of the BJP. Look at the way they asked for equal treatment for Hindus as well. I mean asking for “Shamshan” just because Muslims are getting “Kabristan” is outright communal. Will secularism ever come back in this Country? People should realize that Modi is a communal leader who talks about “Uniform Civil Code” and “One Country One Rule” and not a secular leader like Rajiv Gandhi who diluted the judgment of  Shah Bano Begum case just to protect secular fabrics of this country.

Death of Democracy & Secularism

The curious case of Gurmehar Kaur & how Sehwag’s tweet saved ABVP from an ambush.

I have done my Diploma in Computer Engg: from a college dominated by Left-wing parties, so whenever I see them crying about freedom of expression, I actually laugh. I have seen one of my closest friends being threatened with violence just because he wanted to contest in an election. I have seen one of my Muslim friends getting beaten up because he decided to work in another student union than SFI. There were multiple incidents of Moral Policing by SFI, which is still happening in colleges in Kerala. I cannot even imagine what will happen if any of the victims hold a placard against SFI like Gurmehar did. One thing I learned in these years is fear and freedom of expression are mutually exclusive. And what’s happening in our campuses is nothing but the Left’s desperate attempt to defend their falling last fort.

To begin with, what ABVP did is extremely stupid. They shouldn’t have tried to stop the likes of Umar Khalid and Shehla Rashid when they actually had an opertunity to expose them in Aligarh Muslim University issue. That issue actually had highlighted everything wrong with Indian left and those who are prettending to be left. Instead, ABVP chose the other option. This ended up in street fights between those who are supporting and opposing ABVP. Again, ABVP failed to highlight the violance faced by it’s members.  Enter Gurmehar Kaur. She posted against ABVP, may be expecting them to react harshly. As expected, she became a star within no time and accused ABVP members of threatening her with violance. That’s when Viru decided to troll her for her one year old post on war and Pakistan.The media attention and discussions which was expected to focus on ABVP “violance” was shifted to rights and wrongs of Viru’s tweet. This gave ABVP the much wanted time to get their act together. They filed a complaint against persons threatened Gurmehar, suspended it’s members involved in violance. Reports also surfaced that the one who threatened Gurmehar with rape was in fact a Left wing member.(Which is a tried and tested formula against the Sangh, by the way. In Rahul Pasupalan – Resmi Nair case in Kerala too, it was proven later that the abusive comments posted under Resmi Nair’s photos were from fake IDs created by Rahul pretending to be Sangh supporters). A few days later,  a video surfaced, claiming to be that of Gurmehar drinking and dancing in a car. Here too, ABVP successfully managed to  defend itself by denying it’s involvement in the issue.

The curious case of Gurmehar Kaur & how Sehwag’s tweet saved ABVP from an ambush.

ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ : മോഡി വിജയിച്ച് കഴിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ യുദ്ധം

മോഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ നോട്ട് ബാൻ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നത് ഇനിയും കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടത് ആണ്. നോട്ട് നിരോധനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും എന്തൊക്കെ ആവും എന്നതിൽ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ വിദഗ്ദർക്ക് പോലും വ്യത്യസ്ഥമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത്. മൻമോഹൻ സിങിനെ പോലെ ഉള്ളവർ രാജ്യത്തിന്റെ ജിഡിപി തന്നെ 2% വരെ കുറയാം എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. വ്യക്തമായ തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നോട്ട് നിരോധനം കൊണ്ട് കള്ളപ്പണമോ അഴിമതിയോ കുറയും എന്ന് കരുതാൻ ആവില്ല . പ്രത്യേകിച്ചും കള്ളപ്പണം പണമായി തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ് എന്ന് വിദഗ്ദർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വെറും നോട്ട് നിരോധനം മാത്രം കൊണ്ട് കള്ളപ്പണം എത്രമാത്രം ഇല്ലാതാവും എന്നത് തര്‍ക്കവിധേയമായ വിഷയമാണ് . ഫെയ്ക് കറൻസികൾ (FICN) ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ വ്യാപകമാകുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം എന്ന് മാത്രം.

എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയപരമായി മോഡി ഈ യുദ്ധം ജയിച്ച് കഴിഞ്ഞു. എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷം നടന്ന ഒരുവിധം സർവേകൾ എല്ലാം തന്നെ 70 ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ ജനങ്ങൾ ഈ തീരുമാനത്തിന് അനുകൂലമായ നിലപാട് ആണ് എടുത്തത്. ഭരണത്തിന്റെ മൂന്നാം വർഷം എത്തി നിൽക്കുംപോൾ എടുത്ത, ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിന് ഇത്രയും ജനപിന്തുണ ലഭിക്കുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. ഇന്ത്യൻ മദ്ധ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ നിരാശയും അഴിമതിക്ക് എതിരെ ഉള്ള മുന്നേറ്റത്തിൽ ഭാഗമാകാൻ ഉള്ള ആഗ്രഹവും ആയിരിക്കാം കാര്യങ്ങളെ ഇത്രമേൽ മോഡിക്ക് അനുകൂലമാക്കിയത് . ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു കാര്യം, സോഷ്യൻ മീഡിയയിലും പുറത്തും ഈ തീരുമാനത്തെ വിമർശിക്കുന്നവർ നല്ലൊരു ശതമാനം മോഡിയുടെ സ്ഥിരം വിമർശകർ ആണ്. മോഡിക്ക് തെറ്റ് പറ്റണം എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആണ് അവർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിഭാഗത്തിന്റെ വിമർശനവും എതിർപ്പും മോഡിക്കും ബി ജെ പ്പിക്കും രാഷ്ട്രീയപരമായി നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. മാത്രമല്ല, ഈ വിഭാഗം മോഡിയുടെ തീരുമാനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ലേബൽ ചാർത്താൻ കാണിക്കുന്ന വ്യഗ്രത ചിലപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്നും വരാം . എന്നാൽ വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ചായ്‌വ് ഇല്ലാത്ത മദ്ധ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ മുൻപിൽ അഴിമതിക്ക് എതിരെ ശക്തമായ തീരുമാനം എടുത്ത നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ മോഡിയുടെ പ്രതിഛായ വർദ്ധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. പൊതുനന്മയെ കരുതി കുറച്ച് വിട്ടുവീഴ്ച്ചകൾ ചെയ്യുന്നതിന് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും തയ്യാറാണ് എന്നാണ് പൊതുവെ ഉള്ള ജനവികാരം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് കാലതാമസം വരുത്തിയാൽ ഒരുപക്ഷെ ഇതിൽ മാറ്റം വന്നേക്കാം എന്ന് മാത്രം.

പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസ് അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിലും വലിയ കുരുക്കിലാണ്. അഴിമതിക്ക് എതിരെ ഉള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു നീക്കത്തിനെ തുറന്ന് എതിർക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ നേരിട്ട കോൺഗ്രസിന് ആത്മഹത്യാപരമാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ള ഏതൊരു നീക്കത്തെയും അഴിമതിക്കും കള്ളപ്പണത്തിനും അനുകൂലമായ നീക്കമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് അനായാസം കഴിയും. എന്നാൽ അഴിമതിക്ക് എതിരെ തങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്ത ഒരു നീക്കം നടത്തിയ ശക്തനായ ഭരണാധികാരി ആണ് മോഡി എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യം ആണ് താനും.  അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്ക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും പ്രതികരണം ശ്രദ്ധാപൂർവമായിരുന്നു. “അഴിമതിക്ക് എതിരെ ഉള്ള ഏതു നീക്കത്തെയും തങ്ങൾ പിന്തുണക്കുന്നു, പക്ഷെ” എന്ന് തുടങ്ങുന്നതായിരുന്നു മിക്കവയും.  “പാവപ്പെട്ടവരുടെ” കഷ്ടപ്പാടുകൾ ആയിരുന്നു അധിക പാർട്ടികളുടെയും തുറുപ്പ് ചീട്ട്. പക്ഷെ അവിടെയും 50 വർഷം സാമ്പത്തിക രംഗം കൈകാര്യം ചെയ്ത കോൺഗ്രസിന് തുറന്ന് എതിർക്കാൻ ഉള്ള വിടവ് കുറവായിരുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രധാനമന്ത്രിയെ എതിർക്കുക എന്നത് ഒരു വ്രതം പോലെ പിന്തുടരുന്ന കേജ്‌രിവാളിന് ആളുകൾ ശല്യക്കാരനായ വ്യവഹാരിയിൽ കൂടുതൽ വില ഒന്നും നൽകുന്നില്ല എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡൽഹി എ ടി എം സന്ദർശനവും ട്വിറ്ററിൽ നേരിടുന്ന വിമർശനവും കാണിച്ച് തരുന്നു.

ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ : മോഡി വിജയിച്ച് കഴിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ യുദ്ധം